Відбулися ІІІ Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І.Г.Побірченка

13/11/2015

Відбулися ІІІ Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І.Г.Побірченка

13 листопада 2015 року у Торгово-промисловій палаті України відбулися ІІІ Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І.Г.Побірченка. Організаторами заходу виступили Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України за сприяння Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

У 2015 році світова спільнота відзначає 35-річчя прийняття Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (м. Відень, 1980 рік), що широко використовується у сфері міжнародної торгівлі, а також у розгляді зовнішньоекономічних справ як в міжнародному комерційному арбітражі, так і в державних судах. Тому невипадково організатори цьогорічних Читань присвятили їх темі «Застосовуване право в міжнародному комерційному арбітражі. Практика застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів».

Обрана тема дозволила учасникам Читань детально обговорити одне з головних питань арбітражного розгляду: яке право застосовувати у розгляді конкретної справи і де кордони розсуду сторін і складу арбітражу у виборі права. А обговорення практики застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, яка за минулі 35 років стала одним з найважливіших інструментів міжнародної торгівлі, викликало такий інтерес, що в програмі Читань їй було присвячено більшу половину часу.

В Арбітражних читаннях взяли участь понад 200 учасників з України, Австрії, Бєларусі, Польщі, Швеції, Сербії, США та Німеччини.

З вітальними словами до учасників звернулися: заступник глави Адміністрації Президента України, голова Ради з питань судової реформи при Президентові України, секретар Конституційної комісії Олексій ФІЛАТОВ, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія КОВАЛІВ, представник ЮНСІТРАЛ Сиріл ЕМЕРІ, генеральний секретар Віденського міжнародного центру федеральної економічної палати Австрії Манфред ХАЙДЕР, президент Торгово-промислової палати України Геннадій ЧИЖИКОВ, а також голова МКАС і МАК при ТПП України Микола СЕЛІВОН.

Відкриваючи III Арбітражні читання, пан СЕЛІВОН підкреслив, що нинішні Читання проводяться за сприяння ЮНСІТРАЛ – основного органу ООН в галузі права міжнародної торгівлі. Підтримка конференції такою поважною організацією, участь у ній її представника, без перебільшення, свідчать про визнання України проарбітражною державою, а також про те, що арбітражні інститути при ТПП України отримали світове визнання. Про це говорить і підписання на Читаннях Угоди про співробітництво між МКАС і авторитетним Віденським міжнародним центром Федеральної економічної палати Австрії.

Вітаючи учасників заходу, Олексій ФІЛАТОВ зазначив: «Вже десятки років у професійних колах України триває дискусія щодо важливості арбітражу. Цей інститут утвердився в Україні і працює вільно, але міг би використовуватися значно ширше виходячи з існуючих прикладів у міжнародній практиці. Існує багато ініціатив щодо міжнародного арбітражу, які останнім часом розглядаються у складі судової реформи. Арбітраж є ефективним не тільки тому, що це альтернативний спосіб вирішення спорів, але й тому, що в українській судовій практиці є певні проблеми, які сприяють переходу спорів саме в арбітраж. Цей інститут відображає основні цінності, що як ніколи актуальні для нашої держави: свобода, незалежність, злагода».

Звертаючись до учасників Читань, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія КОВАЛІВ, підкреслила: «Нині міжнародний комерційний арбітраж є одним з найважливіших інститутів в міжнародному праві, його роль постійно зростає. Він є тим органом, який має досить високий ступінь довіри в бізнес-середовищі. Арбітражні суди конкурують між собою глобально, і Україна має можливість розвивати свою арбітражну інституцію. З цією метою Міністерство економічного розвитку і торгівлі створило робочу групу».

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій ЧИЖИКОВ акцентував увагу на значенні Читань як постійного майданчика, де обговорюються найактуальніші питання розвитку міжнародного комерційного арбітражу і формується політика у цій важливій сфері. Адже ефективний арбітраж є необхідним елементом громадянського суспільства, показником сприятливого бізнес-клімату в країні, сприяє залученню інвестицій в Україну та розвитку зовнішніх зв’язків. Тому ТПП України та її керівництво всіляко сприяє як проведенню Читань, так і ефективній діяльності арбітражних інститутів при Палаті. І хоча кількість справ як показник якості і успішності роботи в МКАС за останні роки збільшилася майже вдвічі, життя вимагає не заспокоюватися. Президент ТПП України повідомив, що МКАС і МАК наразі проходять етап модернізації, технічного переозброєння арбітражного процесу, впровадження новітніх засобів комунікацій. Палата організаційно та матеріально підтримує їх. «ТПП України приділяє особливу увагу розвитку МКАС. Ні в якому разі ми не втручаємось у його діяльність і завжди підкреслюємо його незалежність», – зазначив пан ЧИЖИКОВ

Урочистою подією стало підписання на Читаннях генеральним секретарем Віденського міжнародного арбітражного центру Манфредом ХАЙДЕРОМ та головою МКАС при ТПП України Миколою СЕЛІВОНОМ Угоди про співробітництво МКАС та Віденського міжнародного арбітражного центру – одного з найвідоміших і популярних постійно діючих арбітражних інститутів Європи.

Логічним продовженням вітальних слів була спеціальна доповідь голови Вищого господарського суду України Богдана ЛЬВОВА «Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного комерційного арбітражу і третейського розгляду спорів у ході судової та конституційної реформи в Україні», в якому зазначено, що «держава, в тому числі суди, і суспільство зацікавлені в розвитку і розповсюдженні альтернативних способів вирішення спорів. Суб’єкти правовідносин, підприємництва (а не держава) повинні самостійно визначати і мати можливість вибирати для себе найбільш ефективну, справедливу і економічну форму вирішення спору». У доповіді підкреслено, що принциповим залишається питання підвідомчості справ про оскарження і приведення у виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, оскільки вдосконалення судового контролю, є найважливішим кроком до створення проарбітражного клімату в державі. Тому, на думку пана ЛЬВОВА, «ключовим у вдосконаленні законодавства про міжнародний комерційний арбітраж є вирішення питання про віднесення розгляду цієї категорії справ до підвідомчості саме господарських судів. Такі пропозиції обговорюються зараз у Раді з питань судової реформи при Президентові України, зокрема, з ініціативи представників Вищого господарського суду України, в ході роботи над оновленням Господарського процесуального кодексу України».

Протягом усього дня, насиченого доповідями та жвавими дискусіями, було обговорено безліч дуже важливих питань щодо права, застосовуваного в міжнародному комерційному арбітражі, а також про найбільш актуальні проблеми застосування Віденської конвенції, з якими стикається сучасна практика міжнародного комерційного арбітражу. Порадувала і глибина доповідей, і високий рівень залучення не тільки безпосередніх доповідачів, але й учасників Читань. Враховуючи великий інтерес до порушених на заході питань і активну дискусію, довелося продовжувати на півтори години час, відведений для запитань і відповідей. Жваві розмови тривали і під час перерв, і після завершення Читань. Учасники висловлювали заклопотаність з приводу тих процесів, які відбуваються навколо арбітражу в Україні, і, враховуючи, що МКАС при ТПП України за час своєї діяльності зайняв гідне місце серед арбітражних інститутів Європи, наголошували, що для створення в Україні проарбітражного клімату необхідно зберегти підхід мінімального втручання держави у діяльність арбітражу, який, крім усього іншого, має будуватися за принципом «не нашкодь».

Читання складалися з трьох послідовних тематичних сесій.

Модератор першої сесії «Віденська конвенція, нюанси правозастосування» голова МКАС и МАК при ТПП України Микола СЕЛІВОН запропонував розглянути такі блоки питань: загальна характеристика Конвенції, її статус, сфера застосування; порівняльний аналіз практики застосування Конвенції в різних країнах (Австрія, Бєларусь, Хорватія, Україна); вплив Конвенції на розвиток національного законодавства; співвідношення збитків і відповідальності за Конвенцією та національним законодавством.

Перший блок питань було всебічно розкрито в доповіді представника ЮНСІТРАЛ Сиріла ЕМЕРІ «Статус і перспективи Віденської конвенції: 35 років потому», в якій він підкреслив актуальність і особливу значимість Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, що представляє собою міжнародну уніфікацію матеріально-правових норм, які регулюють найпоширеніший вид договору – купівлю-продаж.

Професор Університету м.Ніш (Сербія) Олександр ЧИРИЧ у своїй доповіді висвітлив один з базових принципів Віденської конвенції – принцип добросовісності, якого необхідно дотримуватися бізнес-партнерам при укладанні зовнішньоекономічних договорів.

Питанням сфери застосування і правозастосовної практики Віденської конвенції, а також її впливу на розвиток національного законодавства були присвячені доповіді заступника голови ВГСУ Геннадія КРАВЧУКА, професора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Наталії КУЗНЄЦОВОЇ, партнера АБ «Сисуєв, Бондар, Храпуцький СБХ» Олександра ХРАПУЦЬКОГО (Республіка Бєларусь), партнера ЮФ «Антіка» Олексія КОТА, а також адвоката АО «АК« ВЕРУМ» Дмитра ЛЕЩЕНКА.

Так, Манфред ХАЙДЕР у своїй доповіді розповів учасникам Читань про практику застосування Віденської конвенції Віденським міжнародним арбітражним центром Федеральної економічної палати Австрії на прикладі конкретних справ, а адвокат АБ «Сорайнен» (Республіка Бєларусь) Олексій АНІЩЕНКО – про практику застосування Конвенції в судовій і арбітражній практиці Бєларусі, зокрема, в частині стягнення річних відсотків.

Питанню співвідношення Віденської конвенції та національного законодавства при визначенні збитків та відповідальності були присвячені доповіді радника ЮФ «Arbitrade» Юлії ЧЕРНИХ, партнера МЮФ «Intergrites» Олени ПЕРЕПЕЛИНСЬКОЇ. Зокрема, доповідачі зазначили, що в основу Віденської конвенції закладені принципи повної компенсації, об’єктивної відповідальності та вимоги передбачуваності збитку на момент укладання договору.

Керуючий партнер АО «Кайрос» Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО присвятив свою доповідь надзвичайно актуальній темі – звільненню від відповідальності за Віденською конвенцією і національним законодавством.

Після заслуховування доповідей розгорілася дискусія по декількох проблемах, зокрема щодо форми зовнішньоекономічного контракту і, у зв’язку з цим, щодо форми арбітражного застереження. Були висловлені прямо протилежні позиції. Одні закликали скасувати застереження України, зроблене при ратифікації Віденської конвенції, і повністю лібералізувати вимоги до форми зовнішньоекономічних контрактів. Інші, навпаки, виступали за збереження письмової форми. Масла у вогонь підлило зауваження Сиріла ЕМЕРІ про те, що американці вимагають класичної письмової форми навіть при укладанні внутрішніх договорів купівлі-продажу. Жваво обговорювалося також питання про відповідальність суб’єктів підприємництва у зв’язку з санкціями проти Росії.

Друга сесія конференції була присвячена проблемам визначення матеріального і процесуального права у міжнародному комерційному арбітражі. Модератором сесії виступила заступник голови МКАС при ТПП України, доцент кафедри господарського права КНУ ім. Тараса Шевченка Людмила ВИНОКУРОВА.

Відкрив другу сесію доцент кафедри міжнародного та європейського права КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Олександр ГАЙДУЛІН з доповіддю «Інтерпретація застосовуваного права в дусі арбітражу: крос-культурнийаналіз». Він, зокрема, виклав оригінальний філософський підхід до інтерпретації застосовуваного права і запропонував для подальшого осмислення та обговорення концепцію арбітражу як духу природного права, дискреції і примирення.

Професор Інституту права Східної Європи Університету м. Кіль (Німеччина) Олександр ТРУНК висвітлив сучасні тенденції у визначенні права, застосовуваного до арбітражних угод. Доповідач підкреслив, що ці тенденції можна було б врахувати при вдосконаленні національного арбітражного законодавства.

Великий інтерес аудиторії викликала доповідь генерального секретаря Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) Аннет МАГНУССОН «Арбітраж в Швеції: правила і процедури, що застосовуються до юрисдикційних заперечень».

Голова Арбітражного суду при Новотомишльскій торговій палаті (Польща) Влодзімеж БРИХ, перш ніж перейти до висвітлення теми доповіді, присвяченої застосуванню польського процесуального права про арбітраж в контексті обговорюваних в Україні шляхів вдосконалення міжнародного комерційного арбітражу, у тому числі діяльності МКАС при ТПП України, висловив сумнів у праві державного органу в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ставити питання про реформування Регламенту МКАС при ТПП України. Пославшись на специфічну (приватну) природу міжнародного комерційного арбітражу, пан БРИХ висловив думку про те, що зміна Регламенту та інших умов функціонування МКАС при ТПП України – це завдання самого суду, а не держави. Доповідач згадав досвід Польщі, зазначивши, що спроби польського Міністерства економіки втрутитися в діяльність міжнародного комерційного арбітражу зазнали критики з боку польських юристів. Крім того, на думку пана БРИХА, постійно зростаюча кількість спорів, розглянутих у МКАС при ТПП України, набагато перевищує кількість спорів, що розглядаються іншими міжнародними арбітражами, що свідчить про успішне функціонування цієї арбітражної установи.

Генеральний секретар Української арбітражної асоціації Ярослав ПЕТРОВ запропонував для обговорення проблеми, пов’язані з дотриманням норм права, що застосовується до визначення правосуб’єктності сторін арбітражного розгляду, і довіреностями. Доповідач зазначив, що дане право має враховуватися на кожній стадії арбітражного розгляду, особливо на стадії підписання арбітражної угоди, в подальшому під час арбітражної процедури, а також на стадії оскарження і стадії визнання і приведення у виконання арбітражних рішень.

З доповіддю «Встановлення змісту іноземного права арбітражем» виступив доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченко Герман ГАЛУЩЕНКО.

Партнер АО «Arzinger» Маркіян МАЛЬСЬКИЙ обрав темою своєї доповіді особливості застосування ex aequo et bono або amiable composite.

Партнер ЮФ «Cai & Lenard» Костянтин ПІЛЬКОВ у своїй доповіді висвітлив комплекс проблем, пов’язаних з правом, що застосовується до питань доказування, зокрема приділив увагу питанням визначення предмета доказування, розподілу тягаря доказування, матеріально-правової презумпції, особливостям допустимості доказів, що застосовуються в арбітражі.

Старший юрист МЮК «Astapov Lawyers» Ігор СЕМЕНОВ присвятив свою доповідь проблемам застосування права кількох країн і концепції «dépeçagе». Доповідач зазначив, що dépeçagе розглядається в міжнародному приватному праві як найбільша можливість сторін реалізувати своє волевиявлення у виборі матеріального права до контракту. У той же час, на думку доповідача, dépeçagе – це концепція, яка може бути використана тільки в складних контрактах, складних правовідносинах, при цьому її використання обмежене необхідністю дотримуватися норм громадського порядку та імперативних норм національного законодавства, які сторони не мають права обійти.

Актуальну тему для доповіді обрав доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Богдан КРИВОЛАПОВ: «Проблеми застосування іноземного валютного права в сучасній арбітражній практиці». Доповідач звернув увагу присутніх на те, що в судовій і арбітражній практиці відсутній єдиний підхід щодо можливості застосування іноземного валютного законодавства, особливо коли це стосується іноземних норм валютного контролю. Але, на думку доповідача, за необхідності українські суди мають застосовувати іноземні норми валютного контролю, що обмежують платежі за будь-якими операціями на підставі положення п. (B) Розділу 2 ст. 8 Угоди про МВФ, яка є частиною внутрішнього законодавства України.

Старший науковий співробітник Мюнхенського інституту Східноєвропейського права (Німеччина) Тіна де ВРІСу своїй доповіді торкнулася питань застосування Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (м. Нью-Йорк, 1974 рік), зокрема, можливості застосування зазначеної Конвенції в країнах, які не є її учасницею.

Завершив роботу другої сесії доцент Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Андрій СМІТЮХ– доповіддю, присвяченою практиці застосування Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА державними судами України. Проаналізувавши судові рішення, в яких згадуються Принципи УНІДРУА, доповідач дійшов висновку, що у практиці господарських судів превалює розуміння Принципів як документа, що містить звід звичайних норм права (застосовуваних в основному як звичаї secundum legem), обов’язкових до застосування незалежно від волі сторін не тільки у сфері міжнародної торгівлі, а й ширше – в найрізноманітніших сферах ділового обороту як такого. Доповідач також зазначив визнання загальними судами законності прийняття міжнародними арбітражами рішень на підставі тільки Принципів УНІДРУА, без звернення до норм національного права, що свідчить, по суті, про визнання державними судами України Принципів УНІДРУА складовою lex mercatoria як автономного правопорядку, застосування якого не суперечить публічному порядку України.

Третя сесія конференції, яку модерував професор Національного університету «Одеська юридична академія» Олег ПОДЦЕРКОВНИЙ, була присвячена темі «Імперативні норми у міжнародному комерційному арбітражі».

Володимир КРОХМАЛЬ, арбітр МКАС при ТПП України, у своєму виступі зупинився на питанні застосування надімперативних норм в практиці міжнародного арбітражу. Зокрема, доповідач звернув увагу на те, що застосування імперативних норм, не передбачених застереженням про вибір права, завжди викликає труднощі. Також він вказав на загальні підходи, за допомогою яких арбітри долають ці труднощі, запропонував класифікацію таких норм та навів огляд арбітражної практики в цій області МКАС при ТПП України і МТП.

Професор Олег ПОДЕРКОВНИЙ у своїй доповіді розкрив проблеми розмежування диспозитивних й імперативних норм в комерційних правовідносинах з урахуванням проблем застосування Віденської конвенції та положень законів України «Про міжнародне приватне право» (ст. 14) і «Про зовнішньоекономічну діяльність» (ст. 6). Доповідач зазначив, що оцінка вимог публічного порядку при розгляді клопотань про виконання арбітражних рішень місцевими судами створює умови для неоднакового правозастосування, у зв’язку з чим, на його думку, справи про оскарження та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу мають бути віднесені до виключної компетенції господарських судів України.

Професор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна Ірина ВЕНЕДІКТОВА обрала темою доповіді «Імунітет держави у міжнародному комерційному арбітражі», в якій зазначила, що юрисдикційний імунітет держав, що йде з принципу «рівний над рівним суду не має», є найважливішим положенням міжнародного публічного права і ґрунтується сьогодні на Європейській конвенції про імунітет держав 1972 р. і Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності 2004 р. Даний імунітет має прояв судового імунітету, імунітету від застосування попереджувально-забезпечувальних заходів, імунітету від примусового виконання рішення іноземного суду (комерційного арбітражу).

Юрист «Baker & McKenzie» (Австрия) Емма ВІДАК-ГОЙКОВІЧ виступила з доповіддю про імперативні норми і публічний порядок у порівнянні систем загального права (Нью-Йорк) і цивільного права (Хорватія). Доповідачка навела приклади з судової практики США і зазначила, що, на відміну від цієї практики, в країнах Європи, зокрема в Хорватії, практика відмови від виконання рішень арбітражів на підставі протиріччя публічному порядку не є єдиною.

Данило ВОЛКОВЕЦЬКИЙ, юрист ЮФ «Авеллум Партнерс», в докладе «Імперативні норми і застосовуване право до арбітрабільності спорів» проаналізував практику судових і арбітражних органів європейських країн щодо вибору застосовуваного права до контракту і арбітрабільності спорів. Найлояльнішим до арбітражних угод було названо право Швейцарії, яке вважає арбітрабільною будь-яку комерційну угоду. Більш обмежувальним є право Швеції та Англії. Доповідач зробив висновок, що, незважаючи на правила Типового закону ЮНСІТРАЛ, арбітри мають при виборі застосовуваного права й оцінці питання про арбітрабільність спору керуватися неписаним правилом про узгодженість рішення арбітражу з правом країни, яка є місцем арбітражу, оскільки арбітраж завжди дбає про стабільність власних рішень з точки зору можливості його оскарження в національному суді держави, де знаходиться арбітраж. Другим по значущості правилом вибору арбітрами застосовного права до змісту імперативних норм і вирішення питання про арбітрабільність названо право країни, де підлягає виконувати арбітражне рішення.

Юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери» Дмитро ШЕМЕЛІН зупинився у своїй доповіді на практиці застосування міжнародними арбітражами імперативних норм права ЄС у рамках концепції публічного порядку. Ця концепція передбачає розмежування «негативного» і «позитивного» публічного порядку. У першому випадку арбітри зобов’язані утриматися від застосування норм іноземного права, які суперечать публічному порядку України, якщо місцем арбітражу або місцем виконання його рішення є територія України. «Позитивний» публічний порядок передбачає обов’язок арбітрів застосовувати певні норми права ЄС незалежно від вибору права сторонами. Зокрема, йдеться про конкурентні приписи ст. 81 Договору про заснування ЄС (справа Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International Ltd та ін.). Серед основних сфер застосування публічного порядку згідно праву ЄС названі норми про захист слабшої сторони (права споживача); норми про захист базових економічних принципів (антимонопольне право; валютне регулювання; ембарго, заборони імпорту/експорту) і ключові non-derogable елементи правопорядку, такі як боротьба з корупцією, міграційні вимоги, податкове право тощо.

Після обговорення доповідей голова МКАС і МАК при ТПП України Микола СЕЛІВОН подякував усім доповідачам та учасникам дискусій, відзначивши їх високий професійний рівень, глибину обговорюваних питань, значимість конференції для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності, вдосконалення судової та арбітражної практики, а також національного законодавства.

Задля надання можливості ознайомитися з настільки цінними і цікавими доповідями широкому колу осіб, за традицією, матеріали Читань будуть опубліковані та розміщені на сайті МКАС при ТПП України.

Завершуючи ІІІ Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І.Г. Побірченка, організатори приступають до розробки тематики ІV Міжнародних арбітражних читань, які традиційно відбудуться восени 2016 року, і запрошують всіх бажаючих взяти в них участь.Додати в календар 20151113 20151113 Europe/Kiev Відбулися ІІІ Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І.Г.Побірченка

13 листопада 2015 року у Торгово-промисловій палаті України відбулися ІІІ Міжнародні арбітражні читання пам'яті академіка І.Г.Побірченка. Організаторами заходу виступили Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України за сприяння Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

Поділитися
Всі Новини

Міжнародний комерційний арбітражний суд
при Торгово-промисловій палаті України

Вулиця Велика Житомирська 33
Київ 01601, Україна
+380 44 586-51-87
+380 67 239-56-77
+380 50 352-36-96
[email protected]

Відскануйте QR-код для завантаження сторінки у Вашому браузері