Structure

Find out more
 

The ICAC Presidium

As of January 1, 2018, the Presidium of the ICAC at the UCCI includes: M. Selivon, L. Vynokurova, T. Zakharchenko, I. Yemelyanova, O. Krupchan, E. Pashchenko, O. Podtserkovnyi, Y. Prytyka, M. Teplyuk, Y. Chernykh.

Mykola <br>Selivon

Mykola
Selivon

President

+380 44 584-33-00 kea-ica@ucci.org.ua
Tetiana  Zakharchenko

Tetiana Zakharchenko

Vice President

+380 44 584-42-09 tgz@icac.org.ua
Liudmyla Vinokurova

Liudmyla Vinokurova

Vice President

+380 44 586-30-60 vlf@icac.org.ua
Olga Kostyshyna

Olga Kostyshyna

Advisor to the ICAC President

+380 44 586-19-60 kon@icac.org.ua
Zoia  Lytvynenko

Zoia Lytvynenko

Secretary General

+380 44 586-51-87 lzv@icac.org.ua
Natalia  Dutsnik

Natalia Dutsnik

Deputy Secretary General

+380 44 586-51-87 dnl@icac.org.ua
OLENA VASYLENKO

OLENA VASYLENKO

Vice Secretary

+380 44 586-51-87 icac@icac.org.ua
Olena Kuprash

Olena Kuprash

Advisor of the ICAC

+380 44 584-32-60 kea@icac.org.ua

International Commercial Arbitration Court
at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry

33 Velyka Zhytomyrska Street
Kyiv 01601, Ukraine
+380 44 586-51-87
+380 67 239-56-77
+380 50 352-36-96
icac@icac.org.ua

Scan the QR Code to load the page in your browser